Vergelijkende informatie over nieuwe geneesmiddelen


Toelating van nieuwe geneesmiddelen betekent niet dat direct hun meerwaarde boven bestaande behandelingen vaststaat of dat ze werkzamer zijn op harde eindpunten. Dit geldt vooral voor nieuwe geneesmiddelen die een nieuwe werkzame stof en ook een nieuw werkingsmechanisme hebben. Voor de zogenoemde ‘me too’s’, ‘nieuwe werkzame’ stoffen zonder nieuw werkingsmechanisme, geldt dit in het geheel niet.
Toelating van nieuwe geneesmiddelen betekent tevens dat de veiligheid op lange termijn nog niet vaststaat. Het vertrouwen in nieuwe middelen zou zeer zijn gebaat met ruimer en eerder beschikbaar vergelijkend onderzoek. De introductie zou dan minder agressieve marketing nodig hebben zonder overtrokken voorstelling van werkzaamheid. Dit geldt dan alleen voor de middelen die echt een therapeutische aanwinst zijn. Me too’s zijn voor het verkrijgen van enige betekenisvolle omzet altijd afhankelijk van marketing, er zijn immers bijna nooit wetenschappelijk onderbouwde redenen om ze voor te schrijven (Gebu 2006; 40: 111-117).
Voorts zou het wenselijk zijn dat de registratieautoriteiten een protocol gaan hanteren waarin wordt geëist dat vergelijkend onderzoek is gedaan voordat een nieuw geneesmiddel op de markt wordt toegelaten. Bovendien moet alle onderzoek publiek toegankelijk zijn.


1. Luijn J van. Comparative Information on New Medicines, availability, quality and usage [proefschrift].Diemen: College voor zorgverzekeringen, 2009.

Auteurs

  • dr A.J.F.A. Kerst