Varenicline en suïcidegedachten

De Amerikaanse registratieautoriteit de Food and Drug Administration (FDA) heeft eind 2007 een waarschuwing verstuurd over mogelijke bijwerkingen van varenicline (Champix®), een nieuw hulpmiddel bij het stoppen met roken.1 De meldingen betreffen suïcidale gedachten en agressief of labiel gedrag na gebruik van varenicline. De klachten treden op in de eerste dagen tot weken nadat met varenicline is begonnen.
De rol van varenicline is nog niet duidelijk want stoppen met roken zorgt voor nicotine-onttrekkingssymptomen en die kunnen een onderliggende psychische aandoening versterken. Eerder werd? opgemerkt dat de bijwerkingen van varenicline moeilijk zijn te onderscheiden van de verschijnselen van nicotine-ontwenning (Gebu 2007; 41: 56-57). Van de daar beschreven patiënten had niet iedereen een onderliggende psychische aandoening en ook waren ze niet allemaal gestopt met roken. Daarnaast meldt de FDA dat het gebruik van varenicline mogelijk ook is geassocieerd met het optreden van sufheid en daardoor de rijvaardigheid en het reactievermogen negatief zou kunnen beïnvloeden. Men vraagt speciale aandacht van artsen voor deze mogelijke bijwerkingen. De FDA gaat de meldingen verder onderzoeken. 

Plaatsbepaling

De bijsluiter vermeldt dat varenicline door duizeligheid de rijvaardigheid in lichte mate kan beïnvloeden. Verder staan bij de minder dan 1% voorkomende bijwerkingen stemmingswisselingen, paniekaanvallen, abnormaal en vertraagd denken vermeldt. In Nederland kan men vermoede bijwerkingen melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Lareb heeft tot op heden enkele meldingen van psychische bijwerkingen in samenhang met het gebruik van varenicline ontvangen.2

 

<hr />

 


1. www.fda.gov/cder/drug/early_comm/varenicline.htm.
2. www.lareb.nl/nieuws/nieuws.asp.    

Is een link niet langer toegankelijk (inactief) en wilt u deze informatie, neem dan contact op via: info@ge-bu.nl

Auteurs

  • mw drs M.M. Verduijn