Vaginale ring en risico op veneuze trombo-embolie

De Australische registratieautoriteit ’Therapeutic Goods Administration’ (TGA) heeft gezondheidszorgwerkers er op geattendeerd dat de productinformatie van ethinylestradiol etonogestrel vaginale ring (NuvaRing®) is bijgewerkt met aanvullende gegevens over het risico op trombo-embolie.1 Uit de vaginale ring komen gedurende een periode van drie weken ethinylestradiol en etonogestrel vrij en worden opgenomen in het lichaam. Deze laatste stof is van dezelfde generatie progestagenen die ook in de gecombineerde orale anticonceptiva van de derde generatie voorkomen en het risico op arteriële en veneuze trombo-embolie is gelijk aan dat van de andere derdegeneratieconceptiva.2

TGA adviseert om de vaginale ring NuvaRing® niet te gebruiken bij patiënten met een voorgeschiedenis van of huidige arteriële of veneuze trombo-embolie (diepveneuze trombose, longembolie, myocardinfarct of CVA), bekende predispositie voor arteriële of veneuze trombo-embolie, voorgeschiedenis van of thans aanwezige prodromen van een trombose (TIA of angina pectoris), voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen, en diabetes mellitus met vasculaire aandoeningen. Voorts geldt dat de aanwezigheid van diverse of ernstige risicofactoren voor arteriële of veneuze trombo-embolie eveneens een contra-indicatie is voor het gebruik van de vaginale ring. Indien één van de genoemde aandoeningen zich voor het eerst voordoet bij het gebruik van de vaginale ring, dan dient deze direct te worden verwijderd. Toediening van anticonceptiva van de derde generatie via niet-orale weg voorkomt dus niet de problemen die zijn geassocieerd met het gebruik van deze middelen. Orale anticonceptiva van de tweede generatie hebben overigens, in vergelijking met geen gebruik, ook een verhoogd risico op trombo-embolie, maar dat is lager dan dat van de derdegeneratieanticonceptiva.

In Gebu 2014; 48: 7 en Gebu 2014; 48: 13 is al gewezen op dit verhoogde risico en is wederom geconstateerd dat het eerstekeuzeanticonceptivum een combinatie is van ethinylestradiol en levonorgestrel (merkloos, Microgynon®, Stediril®). Toen is ook gesteld dat de registratieautoriteiten de anticonceptiva van de derde generatie zouden moeten schorsen vanwege het risico op ernstige en soms fatale bijwerkingen bij het gebruik door gezonde vrouwen, terwijl er een even effectief en veiliger alternatief beschikbaar is. Aangezien de balans van werkzaamheid en bijwerkingen slechter is dan bij anticonceptiva van de tweede generatie zou een dergelijke maatregel voor de hand liggen. Helaas is dit niet gebeurd.

Voor artsen en apothekers is voorts van belang dat zij bijwerkingen melden bij de bevoegde instanties.


  1. Medicines safety update. TGA 2015: nr. 3. Via: https://www.tga.gov.au/publication-issue/medicines-safety-update-volume-6-number-3-june-2015#ethin.
  2. Informatorium Medicamentorum. KNMP: Den Haag, 2015.