Vaccins 1971 (2) rubella, mazelen


Rubellavirusvaccins
Vaccinatie tegen rubella
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Tabel 'Rubellavirusvaccins 'levend' virus'
Literatuur

Mazelenvirusvaccins
Keuze van het vaccin
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Tabel 'Mazelenvirusvaccins 'levend' virus'
Tabel 'Mazelen+rubella combinatievaccin 'levend' virus'
Literatuur

Trefwoorden: rubella, zwangerschap, vaccinatie, bijwerkingen, mazelen, geïnactiveerd virus, levend virus

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF