Trombolytica


Introductie
Keuze van het preparaat
Theorieën over het werkingsmechanisme
Indicaties
Contra-indicaties
Toedieningswijze en voorzorgsmaatregelen
Dosering
Laboratoriumonderzoek tijdens behandeling
Wat te doen in geval van ernstige bloedingen
Maatregelen bij andere bijwerkingen
Slotbeschouwing
Literatuur

Trefwoorden: trombolytica, urokinase, streptokinase, diepe veneuze trombose, longembolie, arteriële trombose, acuut myocardinfarct, priapisme

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF