Trimethoprim bij acute urineweginfecties / Geneesmiddelen en het oog (2)


Trimethoprim bij acute urineweginfecties
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen en voorzorgen
Resistentie tegen trimethoprim
Toepassing, dosering
Plaats van trimethoprim

Trefwoorden: trimethoprim, acute urineweginfectie, profylaxe

Geneesmiddelen en het oog (2)

Sympathicomimetica in de oogheelkunde
Adrenaline
Fenylefrine

Trefwoorden: adrenaline, openkamerhoekglaucoom, fenylefrine

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF