Tramadol: onthouding en risico van afhankelijkheid

De Zweedse registratieautoriteit SMPA heeft recent bekend gemaakt dat de onthoudingsverschijnselen van tramadol wel eens een groter probleem zouden kunnen zijn dan voorheen werd aangenomen. In het gegevensbestand van het Zweedse bijwerkingenbureau (SWEDIS) zijn 71 meldingen van abstinentie en/of onthoudingsverschijnselen bij gebruik van tramadol binnen gekomen, waarvan 49 meldingen tevens waren geclassificeerd als afhankelijkheid, gewenning of toegenomen tolerantie. De behandelduur liep uiteen van één week tot meer dan drie jaar, met de dagelijkse doseringen van 50 to 3000 mg. Dit wijst er op dat onthoudingsverschijnselen ook bij lage of normale doseringen kunnen optreden, en tevens bij gebruik korter dan zes maanden.
Op basis van deze gegevens heeft de Zweedse registratieautoriteit artsen eraan herinnerd dat zij bedacht moeten zijn op onthoudingsverschijnselen en het risico van afhankelijkheid bij gebruik van tramadol.
De auteurs merken op dat onthoudingsverschijnselen ook bij lage of normale doseringen kunnen optreden en ook bij kortdurend gebruik. Bij patiënten die de zeer hoge doseringen gebruikten was sprake van onthoudingsverschijnselen (2.000 mg) dan wel verslaving of toegenomen tolerantie (3.000 mg).

<hr />


1. Persson M, et al. Tramadol withdrawal reactions: the size of the problem in Sweden. Reactions Weekly, 16 december 2006, pagina 2.

Auteurs

  • dr D. Bijl