Toegenomen transpiratie met mefloquine (Lariam®)

Psychische bijwerkingen bij het gebruik van het antimalariamiddel mefloquine (Lariam®) worden vaak gemeld (Gebu 1996; 30: 46). Ze zijn de laatste jaren regelmatig onderwerp van discussie geweest en nog altijd zijn de boeken hierover niet gesloten. Andere mogelijke bijwerkingen zijn daarom waarschijnlijk onderbelicht gebleven. Zo ontving de Inspectie voor de Geneesmiddelenbewaking sinds 1993 18 meldingen van excessief zweten. Ook bij de Stichting Lareb kwamen 19 soortgelijke meldingen binnen. Vaak ging het zweten gepaard met misselijkheid, diarree, agitatie, concentratiestoornissen, nachtmerries en malaisegevoelens. Of deze klacht deel uitmaakt van een complex van verschijnselen dat optreedt door prikkeling van het autonome zenuwstelsel, is nog onduidelijk en verdient nader onderzoek. Ook is het de vraag of dit excessief zweten ontstaat via directe cholinerge of adrenerge stimulatie, zoals zich dat vaak voordoet bij emotionele gebeurtenissen. Het sporadisch optreden van deze klacht pleit voor de laatste verklaring, omdat anders meer meldingen zouden mogen worden verwacht. Anderzijds zou een toegenomen transpiratie kunnen passen bij de stimulatie van muscarinereceptoren door acetylcholinesteraseremmers, waartoe mefloquine behoort.