Thyreostatica


Inleiding
Aangrijpingspunten van de thyreostatica
Overwegingen met betrekking tot de toepassing
Indicaties
Bijwerkingen
Conclusie

Trefwoorden: hyperthyreoïdie, thyreostatica, carbimazol, methimazol, propylthiouracil (PTU)

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF