Thyreostatica


Inleiding
Aangrijpingspunten van de thyreostatica
Overwegingen met betrekking tot de toepassing
Indicaties
Bijwerkingen
Conclusie

Trefwoorden: hyperthyreoïdie, thyreostatica, carbimazol, methimazol, propylthiouracil (PTU)