Thrombolytica, nieuwe ontwikkelingen


Farmacokinetiek en werkingswijze
Toepassing bij acuut myocardinfarct
Beleid tijdens en na trombolyse bij het acute hartinfarct
Toepassing bij diepe veneuze trombose
Toepassing bij longembolie
Toepassing bij arteriƫle trombose
Andere toepassingsmogelijkheden
Bijwerkingen en contra-indicaties
Laboratoriumcontrole
Toekomstperspectieven
Conclusie

Trefwoorden: thrombolytica; fibrinolyse; streptokinase; alteplase (t-PA); anistreplase (APSAC); urokinase; pro-urokinase (pro-UK); acuut myocardinfarct, thrombolytica bij -

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • dr E.J.P. Brommer, dr A.J. Six