Therapie en profylaxe met anticoagulantia


Inleiding
Diepe veneuze trombose: behandeling en secundaire preventie van tromboserecidief en longembolie
Diepe veneuze trombose: primaire peri-operatieve profylaxe
Acuut myocardinfarct, kortdurende profylaxe
Myocardinfarct, secundaire profylaxe
Profylaxe van arteriële trombo-embolieën
Samenvatting, conclusie, adviezen
Overzicht 'Lijst van de beschikbare (groepen van) antitrombotica'
Literatuur

Trefwoorden: anticoagulantia, heparine, cumarinederivaten, trombolytica, dextran, trombocytenaggregatieremmers, diepe veneuze trombose, myocardinfarct, profylaxe

Correctie:
De zin op pag. 9, 2de kolom 18e-21e regel van onderen moet worden gelezen als: 'De waarde van een langdurige antistollingsbehandeling na een myocardinfarct staat, evenals die van de stoffen die de aggregatie van bloedplaatjes remmen, niet onomstotelijk vast.'