Therapie en profylaxe met anticoagulantia


Inleiding
Diepe veneuze trombose: behandeling en secundaire preventie van tromboserecidief en longembolie
Diepe veneuze trombose: primaire peri-operatieve profylaxe
Acuut myocardinfarct, kortdurende profylaxe
Myocardinfarct, secundaire profylaxe
Profylaxe van arteriële trombo-embolieën
Samenvatting, conclusie, adviezen
Overzicht 'Lijst van de beschikbare (groepen van) antitrombotica'
Literatuur

Trefwoorden: anticoagulantia, heparine, cumarinederivaten, trombolytica, dextran, trombocytenaggregatieremmers, diepe veneuze trombose, myocardinfarct, profylaxe

Correctie:
De zin op pag. 9, 2de kolom 18e-21e regel van onderen moet worden gelezen als: 'De waarde van een langdurige antistollingsbehandeling na een myocardinfarct staat, evenals die van de stoffen die de aggregatie van bloedplaatjes remmen, niet onomstotelijk vast.'

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF