Terugblik pandemie 2009-2010


In drie artikelen wordt teruggeblikt op de pandemie 2009-2010. Achtereenvolgens
komen aan de orde pandemische influenzavaccins en neuraminidaseremmers (Gebu 2010; 44: 121-124), registratie
van bijwerkingen tegen de Mexicaanse griep (Gebu 2010; 44: 124-127) en de gesponsorde pandemie van de Mexicaanse griep (Gebu 2010; 44: 127-130).