Terugblik Nieuwe geneesmiddelen 2000 en 2001 en nieuwe pilwaarderingen


onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie

 


Terug naar boven

In de prikbordrubriek ’Nieuwe geneesmiddelen’ worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Bij de introductie van een geneesmiddel is nog relatief weinig bekend over de werkzaamheid en bijwerkingen en is een plaatsbepaling slechts voorlopig. In september 2000 werd, in navolging van enkele zusterbladen van de ’International Society of Drug Bulletins’ (ISDB), de ’pilwaardering’ voor nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd (Gebu 2000; 34: 111). Deze is in 2010 gewijzigd van vijf (++ tot --) naar drie (+ tot -) waarderingen (Gebu 2010; 44: 61-64) (zie kader, hieronder). De pilwaardering komt tot stand door de balans van werkzaamheid en bijwerkingen van het nieuwe geneesmiddel op te maken, zo mogelijk in vergelijking met de standaardtherapie. In dit artikel blikken we terug op geneesmiddelen die vanaf de introductie van die pilwaardering in 2000 en 2001 zijn besproken in de rubriek 'Nieuwe geneesmiddelen'.

Pilwaarderingen in het Geneesmiddelenbulletin.
++: een uitzonderlijk goede uitbreiding van het farmacotherapeutisch arsenaal.*
+: een nuttig geneesmiddel waarvan wordt verwacht dat het de bestaande farmacotherapeutische mogelijkheden uitbreidt.
+/-: een geneesmiddel met twijfelachtig nut, of een middel waarvan de waarde nog niet goed kan worden beoordeeld.
-: een geneesmiddel zonder toegevoegde waarde.
--: een geneesmiddel met extra risico’s dat niets toevoegt aan de behandelmogelijkheden.**

* Deze pilwaardering is vanaf Gebu 2010; 44: 61-64 komen te vervallen.
** De waardering -- is in Gebu 2010; 44: 61-64 gewijzigd in een ’rode kaart’.

 
1. Anoniem. Brinzolamide collyre – Azopt®. 2ème inhibiteur de l’anhydrase carbonique pour le glaucome chronique : pas de progrès . Rev Prescrire 2001; 21: 729-733.
2. Valk R van der, Webers CA, Schouten JS, Zeegers MP, Hendrikse F, Prins MH. Intraocular pressure-lowering effects of all commonly used glaucoma drugs: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ophthalmology 2005; 112: 1177-1185.
3. Cheng JW, Cai JP, Wei RL. Meta-analysis of medical intervention for normal tension glaucoma. Ophthalmology 2009; 116: 1243-1249.
4. Yan J, Chen SL, Wang HN, Wu TX. Meta-analysis of 5% imiquimod and 0.5% podophyllotoxin in the treatment of condylomata acuminata. Dermatology 2006; 213: 218-223.
5. Anoniem. Imiquimod – Aldara®. Carcinome basocellulaire : moins bien que d'autres traitements. Rev Prescrire 2006; 26: 173-1?173-3.
6. Productinformatie imiquimod (Aldara®), via www.cbg-meb.nl, Geneesmiddeleninformatiebank.
7. Hadley G, Derry S, Moore RA. Imiquimod for actinic keratosis: systematic review and meta-analysis. J Invest Dermatol 2006; 126: 1251-1255.
8. Anoniem. Imiquimod: atteintes hépatiques. Rev Prescrire 2009; 29: 22.
9. Anoniem. Capillary-Leak-Syndrom unter imiquimod (ALDARA Creme). Arznei-Telegramm 2004; 35: 16.
10. Anoniem. Leukotrien-antagonist montelukast (singulair) gegen asthma. Arznei-Telegramm 1998; 5: 46-47.
11. Tiotropium winnaar in stabiele groeimarkt [document op het internet]. Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Via: http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2011/2011-18.html.
12. FDA requires warnings about serious mental and other side effects with certain asthma drugs [document op het internet, artikel augustus 2009]. Worst Pills Best Pills Newsletter. Via: http://worstpills.org/member/newsletter.cfm?n_id=653.
13. Ducharme FM, Lasserson TJ, Cates CJ. Addition to inhaled corticosteroids of long-acting beta2-agonists versus anti-leukotrienes for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev 2011: CD003137.
14. Geijer RMM, Chavannes NH, Muris JWM, Sachs APE, Schermer T, Smeele IJM, et al. NHG-Standaard ’Astma bij volwassenen’. Huisarts Wet 2007; 50: 537-551.
15. GIPdatabank [internet]. College voor zorgverzekeringen (CVZ). Via: http://www.gipdatabank.nl.
16. Reid IR, Miller P, Lyles K, Fraser W, Brown JP, Saidi Y, et al. Comparison of a single infusion of zoledronic acid with risedronate for Paget’s disease. N Engl J Med 2005; 353: 898-908.
17. Agenerase (amprenavir). Withdrawal of the marketing authorisation in the European Union [document op het internet]. European Medicines Agency (EMA). Via: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Public_statement/2011/06/WC500107823.pdf.
18. Brief van Janssen-Cilag van 5 augustus 2011 over Regranex® 0,01% gel (becaplermin) [document op het internet]. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Via: http://www.cbg-meb.nl/NR/rdonlyres/63EB897F-C2F1-4980-9969-25DE76A81D40/0/DHPCRegranex.pdf.
19. Regranex (becaplermin) Gel [document op het internet]. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Via: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm094968.htm.
20. Anoniem. Le célécoxib encore sur le marché : au profit de qui? Rev Prescrire 2005; 25: 512-513.
21. Anoniem. Oxycodone par voie orale-pas d’advantage sur la morphine orale. Rev Prescrire 2002; 22: 649-651.
22. Anoniem. Drospirénone : thromboses veineuses (suite). Rev Prescrire 2011; 31: 827.
23. Anoniem. Thromboembolierisiko drospirenon-haltiger krontazeptiva (Yasmin u.a.). Arznei-Telegramm 2009; 40: 100.
24. Anoniem. Desloratadine – Aerius®. Me too, juste un métabolite actif de la loratadine. Rev Prescrire 2002; 22: 335-336.
25. Om van de huilen [document op het internet]. Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Via: http://www.sfk.nl/nieuws-publicaties/PW/2003/2003-37.htm.
26. Mbizvo GK, Dixon P, Hutton JL, Marson AG. Levetiracetam add-on for drug-resistant focal epilepsy: an updated Cochrane Review. Cochrane Database Syst Rev 2012: CD001901.
27. Productinformatie levetiracetam (Keppra®). Via: www.ema.europa.eu, EPAR’s.
28. Anoniem. Lévétiracétam – Keppra®. Crises tonico-cloniques : une autre option en 2e ligne. Rev Prescrire 2008; 28: 90.
29. Elders PJM, Leusink GL, Graafmans WC, Bolhuis AP, Spoel OP van der, Keimpema JC van, et al. NHG-Standaard ’Osteoporose’. Huisarts Wet 2005; 48: 559-570.
30. Anoniem. A systematic review of the efficacy of bisphosphonates. Therapeutics Letter 2012; 80: 83-84.
31. Lopéz JE. Bisphosphonates: do they prevent or cause bone fractures. Drugs and Therapeutics Bulletin of Navarre 2009; 17: 65-75.
32. Navaneethan SD, Palmer SC, Vecchio M, Craig JC, Elder GJ, Strippoli GF. Phosphate binders for preventing and treating bone disease in chronic kidney disease patients. Cochrane Database Syst Rev 2011: CD006023.
33. Anoniem. Sévélamer : constipation et occlusion. Rev Prescrire 2008; 28: 107.
34. Anoniem. Carbonate de sévélamer – Renvela®. Pas mieux que le chlorhydrate de sévélamer. Rev Prescrire 2010; 30: 99-100.

 

Auteurs

  • dr D. Bijl, drs K.R. van Deventer