Temozolomide (Temodal®) geregistreerd

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Nieuwe registratie

Temozolomide (Temodal®) is een oncolyticum dat onlangs is geregistreerd voor de behandeling van patiënten met de hersentumor glioblastoma multiforme, die een recidief of progressie vertonen na een standaardtherapie. Op dit moment is voor deze patiënten geen effectieve therapie voorhanden.
De indicatie wordt onderbouwd door de resultaten van twee fase 2- klinische onderzoeken met respectievelijk 138 en 225 patiënten met een eerste recidief van glioblastoma multiforme. Alle patiënten hadden een progressie na voorgaande radiotherapeutische behandeling. Het eerste onderzoek was ongecontroleerd. In het tweede, open onderzoek werden 225 patiënten (Karnofsky-index ≥ 70) gerandomiseerd over een behandeling met temozolomide of procarbazine. Dit laatste middel had in drie niet-vergelijkende onderzoeken een bescheiden respons gegeven. De progressievrije overleving was met temozolomide (21%) significant hoger dan die met procarbazine (8%). De progressie werd vastgesteld als progressie op een MRI-scan en/of als een neurologische verslechtering. De gegevens van de helft van de patiënten konden post-hoc worden geanalyseerd op de klinische progressie. Deze uitkomsten ondersteunden, evenals de analyse van de kwaliteit van leven, de bevindingen bij het MRI-onderzoek. Het gunstige effect van temozolomide bij patiënten die eerder chemotherapie ondergingen, lijkt beperkt te zijn tot degenen met een Karnofsky-index ≥ 80. De meest voorkomende bijwerkingen waren trombocytopenie, neutropenie, misselijkheid en braken. Minder vaak kwamen voor vermoeidheid, constipatie, hoofdpijn en anorexie. De bijwerking die een beperking stelde aan de hoogte van de dosering was myelosuppressie, die bij 8% ernstig was.
Bij het advies tot registratie erkende de CPMP dat temozolomide een gering palliatief effect heeft. Tot de registratie werd besloten omdat de indicatie een groep patiënten betreft met een korte levensverwachting voor wie momenteel geen andere behandelingsopties beschikbaar zijn. Verder heeft temozolomide een lage en hanteerbare toxiciteit en kan het oraal, poliklinisch worden toegediend. Nader onderzoek in gerandomiseerde klinische onderzoeken zou wenselijk zijn.