Symposium Geneesmiddelenbulletin 30 juni 2016 in Leiden

Het Geneesmiddelenbulletin is in Nederland het enige medisch-farmaceutische tijdschrift dat volledig onafhankelijke informatie over geneesmiddelen verstrekt en daarbij losstaat van de overheid en de farmaceutische industrie. In 2016 wordt de 50e jaargang van het bulletin uitgebracht.

Ter gelegenheid van de vijftigste jaargang van het Geneesmiddelenbulletin wordt op donderdag 30 juni 2016 in Holiday Inn te Leiden een symposium met als titel ’Wetenschap en economie’ georganiseerd.? U kunt zich via de onderstaande link aanmelden of door een e-mail te sturen naar: symp.2016.nl@geneesmiddelenbulletin.nl. De inschrijfkosten bedragen € 50.


De laatste decennia heeft de overheid bewust aangestuurd op een groeiende samenwerking en integratie van bedrijfsleven en universiteiten. Deze samenwerking levert volgens velen economische voordelen op en zal ons in staat stellen de grote economische en maatschappelijke problemen die zich aandienen, te beheersen.

De invloed van het bedrijfsleven en de relatie tussen bedrijfsleven en wetenschap is in toenemende mate onderwerp van discussie waarbij met name de vraag aan de orde is of deze relatie positieve dan wel negatieve gezondheidseffecten heeft opgeleverd. In de discussie spelen politieke, maatschappelijke, economische en wetenschappelijke elementen een rol. Deze discussie zal tijdens het symposium worden toegespitst op rationele farmacotherapie.

De New Yorkse hoogleraar Sociale epidemiologie Nicholas Freudenberg zal de invloed van het bedrijfsleven op de gezondheid bespreken. Naar aanleiding van zijn boek ’Lethal but legal’ laat hij de overeenkomsten tussen zes grote bedrijfstakken (voedingsmiddelenindustrie, tabaksindustrie, farmaceutische industrie, alcoholindustrie, auto-industrie en de wapenindustrie) zien.1 Deze bedrijven hebben een veel grotere invloed op de gezondheid van de mens dan de beslissingen van wetenschappers en beleidsmakers. Terwijl de collectieve invloed van deze bedrijven is gegroeid, hebben overheden steeds vaker een stap terug gedaan en beslissingen genomen waarvan de grote bedrijven profiteerden ten koste van de volksgezondheid. Het streven van bedrijven naar winstmaximalisatie wordt in verband gebracht met de toenemende lasten van chronische ziekten en aandoeningen en de groeiende kosten voor de gezondheidszorg.

gebu-201601-frits-50Voorts komen in het ochtendprogramma aan de orde de ondernemende universiteit, medicalisering, geneesmiddelen als belangrijke doodsoorzaak, bias in geneesmiddelenonderzoek en bedreigingen voor de integriteit van de wetenschap.

Het middagprogramma zal worden besteed aan de psychiatrie en psychofarmaca. De psychiatrie is het medische vakgebied bij uitstek waar een grote controverse heerst over het belang van de diagnostische classificaties, de medicamenteuze behandelingen en de betekenis en de interpretatie van onderzoeksgegevens.

Accreditatie voor artsen en apothekers wordt aangevraagd. In de komende nummers van het Geneesmiddelenbulletin en via de website wordt u op de hoogte gehouden van het volledige programma en hoe u zich kunt opgeven.


  1. Freudenberg N. Lethal but legal. New York: Oxford University Press, 2014.