Symposium Geneesmiddelenbulletin 30 juni 2016 Leiden


'Wetenschap & Economie'


Ochtendprogramma

8.30 - 9.00 Registratie
9.00 - 9.10 Opening door Ministerie van VWS: Marcel van Raaij
9.10 - 9.35 De ondernemende universiteit: Alexander Rinnooy Kan
9.35 - 10.20 Effecten van 6 multinationals op de volksgezondheid: Nicholas Freudenberg
10.20 - 10.45 Koffiepauze
10.45 - 11.10 Bias in onderzoek: Joel Lexchin
11.10 - 11.35 Bedreigingen voor de integriteit van de wetenschap: Barbara Mintzes
11.35 - 12.00 Geneesmiddelen en mortaliteit: Peter Gøtzsche
12.00 - 12.20 De rol van geneesmiddelenbulletins: Sidney Wolfe
12.20 - 13.00 Discussie o.l.v. Richard Smith
13.00 - 14.00 Lunch


Middagprogramma: Psychofarmaca en psychiatrie

14.00 - 14.25 De evidence base van de moderne psychiatrie: Jim van Os
14.25 - 15.15 Medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoeningen in de 1e lijn: Jako Burgers
15.15 - 15.40 Bedreigeingen voor de intergriteit van de wetenschap, ADHD als casus: Trudy Dehue
15.40 - 16.00 Theepauze
16.00 - 16.35 Problemen met de diagnostiek en behandeling in de psychiatrie: Allen Frances
16.35 - 17.00 Effecten van medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoeningen: Peter Gøtzsche
17.00 - 17.30 Forumdebat o.l.v. Richard Smith
17.30 Afsluiting

Het Geneesmiddelenbulletin is in Nederland het enige medisch-farmaceutische tijdschrift dat volledig onafhankelijke informatie over geneesmiddelen verstrekt en daarbij losstaat van de overheid en de farmaceutische industrie. In 2016 wordt de 50e jaargang van het bulletin uitgebracht.

Ter gelegenheid van de vijftigste jaargang van het Geneesmiddelenbulletin wordt op donderdag 30 juni 2016 in Holiday Inn te Leiden een symposium met als titel ’Wetenschap en economie’ georganiseerd.

gebu-201601-frits-50De laatste decennia heeft de overheid bewust aangestuurd op een groeiende samenwerking en integratie van bedrijfsleven en universiteiten. Deze samenwerking levert volgens velen economische voordelen op en zal ons in staat stellen de grote economische en maatschappelijke problemen die zich aandienen, te beheersen.

De invloed van het bedrijfsleven en de relatie tussen bedrijfsleven  en  wetenschap  is  in toenemende  mate  onderwerp van discussie waarbij met name de vraag aan de orde is of deze relatie positieve dan wel negatieve gezondheidseffecten heeft opgeleverd. In de discussie spelen politieke, maatschappelijke, economische en wetenschappelijke elementen een rol. Deze discussie zal tijdens het symposium worden toegespitst op rationele farmacotherapie.

De New Yorkse hoogleraar Sociale epidemiologie Nicholas Freudenberg zal de invloed van het bedrijfsleven op de gezondheid bespreken. Naar aanleiding van zijn boek ’Lethal but legal’ laat hij de overeenkomsten zien tussen zes grote bedrijfstakken (voedingsmiddelenindustrie, tabaksindustrie, farmaceutische industrie, drankindustrie, auto-industrie en de wapenindustrie). Deze bedrijven hebben een veel grotere invloed op de gezondheid van de mens dan de beslissingen van wetenschappers en beleidsmakers. Terwijl de collectieve invloed van deze bedrijven is gegroeid, hebben overheden steeds vaker een stap terug gedaan en beslissingen genomen waarvan de grote bedrijven profiteerden ten koste van  de  volksgezondheid. Het streven van bedrijven naar winstmaximalisatie wordt in verband gebracht met de toenemende lasten van chronische ziekten en aandoeningen en de groeiende kosten voor de gezondheidszorg.

Voorts komen in het ochtendprogramma aan de orde de ondernemende universiteit, medicalisering, geneesmiddelen als belangrijke doodsoorzaak, bias in geneesmiddelenonderzoek en bedreigingen voor de integriteit van de wetenschap.

Het middagprogramma zal worden besteed aan de psychiatrie en psychofarmaca. De psychiatrie is het medische vakgebied bij uitstek waar een grote controverse heerst over het belang van de diagnostische classificaties, de medicamenteuze behandelingen en de betekenis en de interpretatie van onderzoeksgegevens.


Prof. dr Alexander Rinnooy Kan is wiskundige en econometrist en sinds 1 september 2012 universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, met bijzondere aandacht voor veranderingsprocessen op microen macroniveau.

Prof. dr Nicholas Freudenberg is gezondheidswetenschapper en hoogleraar aan de ’City University of New York School of Public Health and Hunter College’. Hij onderzoekt het effect van sociale invloeden op de gezondheid en doet onderzoek naar interventies om verschillen in gezondheid te reduceren.

Prof. dr Peter Gøtzsche is internist en onderzoeker, en directeur van het Nordic Cochrane Center aan het Rigshospitalet in Kopenhagen. Hij is mede-oprichter van de Cochrane Collaboration.

Prof. dr Joel Lexchin is werkzaam als spoedeisendehulparts en is tevens hoogleraar aan de School of Health Policy and Management van de Universiteit van York en lector in de afdeling Family and Community Medicine aan de universiteit van Toronto.

Prof. dr Trudy Dehue is psycholoog en hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich speciaal bezig met wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis, toegepast op de wetenschappen die mensen onderzoeken.

dr Sidney Wolfe is arts en mede-oprichter en directeur van de ’Public Citizen’s Health Research Group’, een consumentenen gezondheidsadvocaten lobbygroep. Hij is tevens hoofdredacteur van ons Amerikaanse zusterblad ’Worst Pills Best Pills’.

dr Jaco Burgers is huisarts en hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Prof. dr Allen Frances is emeritus hoogleraar psychiatrie aan 'Duke University School of Medicine', Durham (VS) en was voorzitter van de DSM-IV taakgroep en lid van de stuurgroep voor DSM III.

De Nederlandse vereniging van Psychiatrie is uitgenodigd om een spreker af te vaardigen.