Stoppen met antidepressiva en slaap- en kalmeringsmiddelen

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen heeft twee brochures gepubliceerd voor patiënten die overwegen te stoppen met het gebruik van psychofarmaca. De eerste brochure beschrijft de gevolgen van het stoppen met antidepressiva. Aan bod komen de kans op het terugkeren van een depressie en de mogelijke ontwenningsverschijnselen.1 Over de wenselijkheid van het wel of niet staken van de therapie wordt geen uitspraak gedaan. Het is geen handleiding voor het zelfstandig afbouwen, maar wel worden enkele tips gegeven.
De tweede brochure is bedoeld voor patiënten die langdurig dagelijks slaap- en kalmeringsmiddelen in de vorm van benzodiazepinen gebruiken.2 Het doel is om informatie en tips te geven om daarmee te stoppen.1. Geesink AS, Kuyvenhoven TJ, Okel EH, Wijbenga JA. Stoppen met antidepressiva? ƒ 2,- excl. verzendkosten. Te bestellen bij: Cliëntenbond in de GGZ, Postbus 645, 3500 AP Utrecht (tel: 030-2521822).
2. Huitema SMM, Walker RG, IJzermans AJHM, Westein MPD. Stoppen met slaap- en kalmeringsmiddelen: een handleiding. Te bestellen door overmaking van ƒ 3,50 op giro 228947 t.n.v. Faculteit Farmacie Utrecht, o.v.v. PUG/98-4.