Slapen met methaqualon


Inleiding
Klinische opmerkingen
Bijwerkingen
Interacties
Gewenning en verslaving
Overdosering van methaqualon
Contra-indicaties
Samenvatting
Overzicht methaqualon-preparaten
Literatuur

Trefwoorden: methaqualon, slapeloosheid, verslaving, overdosering

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF