Seleniumsulfide (Selsun®) en huidirritatie

Achtergrond. Seleniumsulfide (Selsun®) is een suspensie voor lokaal gebruik die sinds 1977 in Nederland is geregistreerd. Seleniumsulfide is als suspensie en als shampoo in de handel. Het middel is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van seborroe van de hoofdhuid en pityriasis versicolor.1 Een tot voor kort gebruikelijke doseringsinstructie voor de behandeling van pityriasis versicolor was het aanbrengen van de suspensie over het gehele lichaam (behalve ogen en genitaliën) en het grondig afspoelen hiervan na een nacht inwerken. Deze behandeling diende nog drie- tot viermaal te worden herhaald met tussenpozen van drie maanden.1 Deze toedieningswijze kan in zeer zeldzame gevallen leiden tot irritatie van de huid, waaronder de vorming van erytheem, vesikels, bullae, strak samengetrokken huid, branderig gevoel en een pijnlijke huid (vaak gemeld als brandwondachtige plekken). Sinds februari 2008 wordt het nachtelijk laten inwerken van de suspensie niet meer aangeraden in de officiële productinformatie van seleniumsulfide. De gebruiksinstructie voor pityriasis versicolor is beperkt tot het eenmaal per dag gedurende zeven dagen op de aangedane plaatsen aanbrengen van de suspensie met een kleine hoeveelheid water. Na tien minuten inwerken dient de suspensie grondig te worden afgespoeld.1 Deze informatie is nog niet in alle Nederlandse naslagwerken over geneesmiddelen verwerkt. Bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb kwamen na februari 2008 nog twee meldingen binnen van brandwondachtige plekken na nachtelijk of gedurende enkele uren laten intrekken van seleniumsulfide.

Gegevensbestand Lareb. In de periode juli 1997 tot maart 2009 ontving Lareb zes meldingen over seleniumsulfide van rode, gezwollen plekken, branderig gevoel, brandwondachtige plekken en brandwonden na nachtelijk inwerken van het middel. Deze meldingen betroffen zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 21-60 jaar. De tijd tussen het opbrengen van de suspensie en het optreden van de huidklachten bedroeg enkele uren tot dagen. Twee patiënten herstelden binnen enkele dagen na het staken, één patiënt was herstellende op de dag van het melden en van drie patiënten is het verdere beloop bij Lareb onbekend.

Conclusie. Vanwege het risico op huidirritatie wordt het nachtelijk laten inwerken van seleniumsulfide niet meer aanbevolen in de productinformatie van het middel. Desondanks ontving Lareb, na wijziging van deze productinformatie, nog twee meldingen van huidklachten samenhangend met de applicatieduur.

<hr />

1. # Productinformatie seleniumsulfide (Selsun®), via http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h04188.pdf. (Versie 15-2-2008, geraadpleegd 14-2-2009).

U wordt verzocht bijwerkingen te melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Meldingsformulieren kunt u vinden in het Farmacotherapeutisch Kompas, op www.lareb.nl en als bijlage bij het Geneesmiddelenbulletin.

Auteurs

  • Lareb