Secretine niet meer in de handel

Van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kregen we deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Uit de handel

Secretine niet meer in de handel. De firma Ferring BV heeft bekend gemaakt dat de productie van secretine (Secretin Ferring®, RVG 10448) uit commerciële overwegingen is gestaakt. Secretine was geregistreerd voor de diagnostiek van afwijkingen in de pancreassecretie. In ons land zijn geen andere geneesmiddelen met secretine geregistreerd.