Roxitromycine(Rulide®) en hartritmestoornissen

De Nieuw-Zeelandse bijwerkingenregistratie ontving vijf meldingen van hartritmestoornissen in samenhang met het gebruik van het macrolide-antibioticum roxitromycine. Viermaal ging het om palpitaties en/of een tachycardie. De vijfde melding betrof een 31-jarige vrouw bij wie plotseling ventrikelfibrilleren optrad zonder dat zij daarvoor duidelijke risicofactoren bezat.
De WHO-bijwerkingendatabank bevat soortgelijke meldingen. Bij de stichting Lareb is in samenhang met roxitromycine één geval gemeld van het optreden van hartkloppingen, gevolgd door bewusteloosheid. De beschrijving van het klinisch beeld maakte echter niet duidelijk wat oorzaak en gevolg waren. Van een ander macrolide, namelijk erytromycine (i.v.), is een dosisafhankelijk pro-aritmisch effect wel bekend (Gebu 1995; 29: 52-53).

Van roxitromycine staat een causaal verband met de gemelde hartritmestoornissen echter nog niet vast. Mogelijk kunnen andere meldingen hier meer opheldering over verschaffen.

<hr />


Centre for Adverse Reactions Monitoring. Cardiac arrhythmias and roxithromycin. Prescriber Update 1996; no 11:17.