Rosé en verlaging van de bloeddruk?

Recent werden de huisartsen verrast door een traktatie van één van onze veel geplaagde farmaceutische bedrijven. Dit keer konden de huisartsen een fles rosé ontvangen, al dan niet gecombineerd met informatie over bloeddruk en een nieuw bloeddrukverlagend middel……
Niet uit te sluiten valt, dat door dit soort berichten de bloeddruk van de huisarts stijgt, maar dan uit ergernis. Gelukkig is het inkomen inmiddels weer wat verbeterd en kan de huisarts zich de aanschaf van een dergelijke fles zelf veroorloven en er zonder bijgedachten van genieten!