Rode kaart voor Zaldiar®

Sinds de sterke afname van de omzet van de COX-2-remmers, zien sommige fabrikanten hun kans schoon om het ontstane gat in de pijnstillermarkt op te vullen. Zo prijst de firma Grünenthal de vaste combinatie van paracetamol 325 mg/tramadol 37,5 mg (Zaldiar®) in advertenties aan. Deze 'paracetamol plus' zou alle voordelen bieden van paracetamol, plus de kracht van tramadol, een minimaal risico van orgaanschade geven, bekend en vertrouwd zijn, en volledig worden vergoed.
Sinds de introductie in 2003 staat Zaldiar® met een rood advies in het Farmacotherapeutisch Kompas vermeld. Dit betekent dat de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) op farmacotherapeutische gronden afraadt om Zaldiar® voor te schrijven. Daarvoor bestaan goede redenen. Allereerst is Zaldiar® niet in klinisch onderzoek vergeleken met de afzonderlijke bestanddelen paracetamol en tramadol, zodat de toegevoegde waarde van de combinatie niet bekend is. Verder is het met Zaldiar® niet mogelijk om stap 1 van het WHO-pijnschema te doorlopen waarbij de dosering van paracetamol eerst wordt verhoogd tot de maximale dosering. Een ander probleem is dat Zaldiar® slechts in één vaste doseringsverhouding beschikbaar is. In de vaste combinatie is de dosering paracetamol lager (325 mg) dan gewenst (500 mg) met het risico van onnodige opioïdebijwerkingen vanwege een te hoge dosering tramadol. Met de vaste combinatie is het ten slotte niet mogelijk om de dosering af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt. Het is daarom niet verwonderlijk dat Zaldiar® in geen enkele nationale of internationale richtlijn voor de behandeling van pijn een plaats heeft gekregen. 
Onlangs probeerde Grünenthal in een kort geding de CFH te dwingen om het negatieve advies in de nieuwe editie van het Farmacotherapeutisch Kompas in te trekken. Op 23 november 2006 gaf de rechter in zijn uitspraak echter de rode kaart aan Grünenthal en bevestigde dat het negatieve advies terecht is. Er is dan ook geen enkele reden om Zaldiar® nog langer voor te schrijven.