Rizatriptan (Maxalt®) en tolterodine (Detrusitol®) geregistreerd

Van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) kregen wij deze maand de volgende informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse en Europese registraties.

Nieuwe registraties

Rizatriptan (Maxalt®) is geregistreerd voor de acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraine-aanvallen met en zonder aura. Wat de werking en de bijwerkingen betreft, is het middel vergelijkbaar met de andere serotonine-agonisten voor migraine, te weten sumatriptan, naratriptan en zolmitriptan. Rizatriptan is tevens verkrijgbaar als smelttablet, hetgeen als voordeel heeft dat inname zonder water mogelijk is. Een nadeel is echter dat de werking later intreedt (na 1 uur) dan met de conventionele tablet (na ½ uur).

Tolterodine (Detrusitol®) is in Europees verband geregistreerd voor de behandeling van een instabiele blaas met symptomen van verhoogde aandrang, frequente mictie en/of aandrangsincontinentie. Voor een gelijksoortige indicatie zijn in ons land de anticholinergica flavoxaat (Urispas®), oxybutynine (merkloos, div. fabr., Dridase®) en emepronium (Cetiprin®) geregistreerd. In enkele gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoeken was de klinische relevantie van de verbetering van de symptomen met tolterodine ten opzichte van placebo niet altijd duidelijk. Op grond van vergelijkende onderzoeken met oxybutynine mag men echter concluderen dat tolterodine een ongeveer gelijkwaardige werkzaamheid-schadelijkheid ratio bezit als oxybutynine.