Rifampicine


Klinische ervaringen
Resistentie-ontwikkeling
Tuberculose
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Dosering
Literatuur

Trefwoorden: rifampicine, Mycobacterium tuberculosis, resitentie, longtuberculose

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF