Redactionele mededeling

Geachte lezer,
Graag willen wij u informeren over enkele veranderingen met betrekking tot ons blad.
Het Gebu heeft thans een eigen website: www.geneesmiddelenbulletin.nl. Op deze vrij toegankelijke site kunt u zowel hoofd- als prikbordartikelen uit de Geneesmiddelenbulletins vinden, voorlopig vanaf 1997. Eveneens kan op trefwoord een elektronisch archief worden geraadpleegd. Doorklikken naar zusterbladen, aangesloten bij de International Society of Drug Bulletins, behoort ook tot de mogelijkheden.
Uit een door ons in 1999 gehouden lezersonderzoek, is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die in de loop van 2000 geleidelijk zullen worden doorgevoerd. Zo ligt het in de bedoeling het Gebu met ingang van het meinummer in een nieuwe opmaak uit te geven.
Ten slotte moeten wij helaas per 1 januari a.s. afscheid nemen van de heer W.G.M. Toenders, die zijn functie als eindredacteur van ons blad na ruim negen jaar zal beƫindigen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling van het Geneesmiddelenbulletin. Na enig zoeken zijn wij er in geslaagd een geschikte opvolger te vinden in de persoon van de heer dr P.J.J. Admiraal, apotheker.