Recente antidepressiva


Farmacokinetiek
Werkingsmechanisme
Klinische indicaties
Bijwerkingen, restricties en interacties
Overdosering
Graviditeit en lactatie
Toediening en dosering
Conclusie
Tabel 'Toediening, dosering en eigenschappen van de vier nieuwe antidepressiva'
Literatuur

Trefwoorden: depressie, antidepressiva, MAO-remmer, maprotiline, mianserine, nomifensine, trazodon

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF