Psychische reacties op mefloquine (Lariam®)

Sinds 1992 ontving de sectie Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 132 meldingen van neuropsychiatrische bijwerkingen tijdens het gebruik van mefloquine. Het betrof 44 mannen en 88 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 37 en 35 jaar. De voornaamste klachten waren angst (n=50), depressie (n=40), onrust en agitatie (n=31), nachtmerries (n=20), slapeloosheid (n=15) en een verminderde concentratie (n=12). Drie gebruikers vertoonden suïcidale neigingen en zes moesten vanwege de verschijnselen worden gerepatrieerd. Bij ruim 80% van de ziektegeschiedenissen ontstonden de eerste psychische verschijnselen binnen drie weken na het begin van het gebruik. Ze zijn vermoedelijk het gevolg van een neurotoxisch effect. De bijwerking lijkt bij mefloquine vaker op te treden dan bij andere malariamiddelen. In een dubbelblind onderzoek werden bij het gebruik van mefloquine frequenter nachtmerries aangetoond dan bij dat van chloroquine.1

Inmiddels is het Malariabulletin van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van deze meldingen en van literatuurgegevens aangepast. Het advies is nu om de profylactische toepassing van mefloquine drie weken voor het vertrek naar het buitenland te beginnen. Eventuele bijwerkingen kunnen dan vaak voor het vertrek worden gesignaleerd. Bovendien blijkt het tijdig starten, vanwege adequate plasmaconcentraties, een betere bescherming te bieden tegen malaria.1. Boudreau E, Schuster B, Sanchez J, Novakowski W, Johnson R, Redmond D et al. Tolerability of prophylactic Lariam®.Trop Med Parasitol 1993; 44: 257-265.

Voor meer gedetailleerd advies: Malariabulletin, te bestellen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk.