Prijsuitreiking elektronische nascholing


Het Geneesmiddelenbulletin is in januari 2013 begonnen met het aanbieden van onafhankelijke elektronische nascholing aan artsen en apothekers. Onder de noemer Continue Medische Educatie (CME) worden bij een hoofdartikel tien toetsvragen gesteld (Gebu 2016; 50: 123-124).

frits-prijsuitreiking_2016

Deze elektronische nascholing is geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft hieraan voor huisartsen een instellingsaccreditatie verleend. Dit betekent dat de toetsen zijn verzekerd van geaccrediteerde nascholingspunten en dat automatische deelnameverwerking plaatsvindt in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA/PE-online) van de KNMG en de KNMP.

De toetsen zijn aanvankelijk ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Thans faciliteert het NTvG de ’hosting’ en de verwerking van de toetsen. De toetsen kunnen, in tegenstelling tot eerdere berichten, inmiddels weer tot twee jaar na het verschijnen van de maandelijkse (papieren) editie gratis worden gemaakt. De samenwerking van de beide tijdschriften heeft duidelijk voorzien in de behoefte aan commercieel onafhankelijke nascholing. Terwijl op het gebied van nascholing diverse organisaties actief zijn en sommige door de industrie gesponsorde organisaties zich presenteren als ’onafhankelijk’, is de nascholing van het Geneesmiddelenbulletin en het NTvG volledig onafhankelijk van de industrie. Dit hebben artsen en apothekers gewaardeerd: vanaf 2013 tot en met september 2016 zijn bijna 15.000 toetsen van het Geneesmiddelenbulletin gemaakt. In 2014 is voor het eerst een prijs uitgereikt aan degene die de toetsen het beste heeft gemaakt.

De prijzen voor 2015 zijn inmiddels ook uitgereikt. Ditmaal waren er twee winnaars: de heren Mark Reinders en Erwin Visser. Mark Reinders, ziekenhuisapotheker in ziekenhuis Zuyderland Heerlen, behaalde evenals in 2014 opnieuw de eerste prijs. Op 30 juni 2016 ontving hij onder toeziend oog van de heer Pieter Klapwijk, voorzitter van de stichting Geneesmiddelenbulletin, op het jubileumsymposium van het Geneesmiddelenbulletin een oorkonde en een wisselbeker uit handen van de heer Frans Helmerhorst (rechts), secretaris van het bestuur van de stichting Geneesmiddelenbulletin, en de heer Dick Bijl (links), hoofdredacteur (fig. 1).

prijsgebu_1

Figuur 1. Uitreiking oorkonde en wisselbeker aan de heer Erwin Visser voor de eerste prijs van de CME-toetsvragen 2015.

De heer Erwin Visser, apotheker, kon niet op het jubileumsymposium aanwezig zijn en ontving op 7 oktober uit handen van Dick Bijl eveneens een oorkonde. Hij zal hij de wisselbeker delen met Mark Reinders (fig. 2).

prijsuitreiking2_gebu

Figuur 2. Uitreiking oorkonde en wisselbeker aan de heer Mark Reinders voor de eerste prijs van de CME-toetsvragen 2015.

Uitgangspunt voor de toetsvragen is de ’leercyclus’, zoals deze is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en pedagoog Kolb. Deze cyclus bestaat uit vier fasen. Fase 1 (concreet ervaren) richt zich op de kernboodschappen van het artikel. De lezer leest het hoofdartikel. De naar de mening van de redactiecommissie en wetenschappelijke adviesraad belangrijkste kenniselementen van het artikel zijn opgenomen in toetsvragen. Fase 2 (overdenken) richt zich op de algemene achtergrondkennis en de brede context bij elementen uit het hoofdartikel. Het gaat om het opfrissen van kennis. In fase 3 (verbinden) worden specifieke elementen uit het artikel verbonden met basiskennis of gerelateerd aan een bredere context. De lezer wordt aangezet tot duiding en kritische beschouwing. Ten slotte kan de lezer in fase 4 (toepassen) de specifieke kennis die is opgedaan, toepassen aan de hand van casuïstiek. Voorts wordt de lezer aangezet tot het integreren van de opgedane kennis in de praktijk.
Men kan toegang krijgen tot de toetsvragen via de website van het Geneesmiddelenbulletin: www.geneesmiddelenbulletin.nl/nascholing. Men is geslaagd voor de toets als men acht van de tien vragen goed heeft beantwoord. Men krijgt twee herkansingsmogelijkheden bij een resultaat kleiner dan 80%. Afhankelijk van het onderwerp van het artikel, is de CME-toets voor medisch specialisten, huisartsen en/of apothekers geaccrediteerd met één punt. Nadat men is geslaagd voor de toets vindt voor zowel artsen als apothekers automatische deelnameverwerking plaats in GAIA/PE-online van de KNMG en de KNMP.

De competitie voor de eerste prijs 2016 is nog open!