Plasmavervangingsmiddelen bij ongevallen


Inleiding
Eigenschappen van de plasmavervangingsmiddelen
Hemodynamische werkzaamheid
Bijwerkingen
Dosering
Contra-indicaties
Voorzorgen
Houdbaarheid
Conclusie

Trefwoorden: shock, plasma-oplossing, albumine-oplossing, dextranoplossing, gelatine-oplossing

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF