Peginterferon alfa-2b (PegIntron®), geregistreerd voor HIV/HCV co-geïnfecteerde patiënten

Peginterferon alfa-2b (PegIntron®) is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische hepatitis C (HCV). Dit middel dient bij voorkeur te worden gegeven in combinatie met ribavirine. De indicatie voor peginterferon alfa-2b is recent uitgebreid met de behandeling van HIV/HCV co-geïnfecteerde patiënten die een klinisch stabiele HIV-infectie hebben en niet eerder zijn behandeld voor HCV. Deze indicatie werd al eerder voor peginterferon alfa-2a (Pegasys®) aanvaard. 
Bij patiënten met een gecombineerde HIV/HCV-infectie die voor het HIV-virus worden behandeld met combinatietherapie met HAART (Hoog Actieve Anti-Retrovirale Therapie) dient rekening te worden gehouden met mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Deze interacties zouden kunnen leiden tot bijwerkingen, zoals het ontwikkelen van lactaatacidose. Patiënten die worden behandeld met zidovudine en peginterferon alfa-2b en ribavirine lopen een verhoogd risico van het ontwikkelen van anemie. Vooral HIV/HCV co-geïnfecteerden met een gevorderde levercirrose die worden behandeld met HAART kunnen een verhoogd risico lopen van leverdecompensatie en overlijden. Daarom is peginterferon alfa-2b gecontraïndiceerd bij HCV/HIV co-geïnfecteerde patiënten met cirrose en een 'Child-Pugh'-score =6. Gedurende behandeling met peginterferon alfa-2b en ribavirine van HCV/HIV co-geïnfecteerden werden bijwerkingen waargenomen die niet werden gezien bij patiënten met alleen HCV-infectie. Het betrof onder meer orale candidiasis, lipodystrofie, daling van het aantal CD4-lymfocyten en verminderde eetlust die niet onbekend zijn bij patiënten met gevorderde HIV-infectie. Hematologische afwijkingen, zoals neutropenie, trombocytopenie en anemie, bleken bij HIV/HCV co-geïnfecteerde patiënten vaker voor te komen dan bij patiënten met alleen een HCV-infectie. In het algemeen waren de bijwerkingen goed onder controle te houden door aanpassing van de dosering van peginterferon alfa-2b en/of ribavirine, zelden was het stoppen van de behandeling nodig.
De aanbevolen behandelduur van peginterferon alfa-2b voor HIV/HCV co-geïnfecteerde patiënten is 48 weken, onafhankelijk van het HCV-genotype. De dosering ribavirine is 800-1200 mg, afhankelijk van het lichaamsgewicht.

Auteurs

  • mw dr T.G.J. van Rossum (CBG)