Parasitaire prurigo, behandeling van de oorzaken


Inleiding
Luizen
Vlooien
Schurft- en schilfermijten
Vogelmijten
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: parasitaire prurigo, ectoparasiet, hexachloorcyclohexaan, malathion, diazinon, dichloorvos, joodfenfos, mesulfeen, trichloorfon, carbaryl, propoxur, pyrethrinen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF