Papier en digitaal

Beste lezer,

Papier en digitaal  Dit is de eerste van de vier laatste volledige papieren edities van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) die gratis verspreid worden via Medisch Contact of het Pharmaceutisch Weekblad.
Het Gebu  slaat een nieuwe weg in van verdergaande digitalisering. Onze website wordt daarom in 2018 vernieuwd. Nieuwe artikelen gaan we doorlopend op de website publiceren en elke maand verschijnt een papieren en digitale Nieuwsbrief die een overzicht geeft van de artikelen van die maand.

Het blijft mogelijk een betaald abonnement  te nemen op een papieren editie. Ook al dekt de prijs van dit abonnement niet onze kosten, is dit een service , die het Gebu haar vaste abonnees wil blijven aanbieden.  Omdat er nog een papieren editie blijft, is het mogelijk een pdf in de opmaak van zo’n papieren editie te downloaden en te printen. Een link daarvoor vindt u in onze digitale Nieuwsbrief waarop u zich kosteloos kunt abonneren. Deze  Nieuwsbrief leidt u daarnaast naar alle digitaal gepubliceerde artikelen van de betreffende maand. U meldt zich aan voor de Nieuwsbrief via www.geneesmiddelenbulletin.nl.

Doelstelling Gebu  Het onafhankelijke en kritische Gebu bevordert rationele farmacotherapie en gebruik van medische hulpmiddelen door het vergroten van de kennis.  Artsen en apothekers komen er niet altijd aan toe, door gebrek aan tijd of kennis, om zelf op allerlei vakgebieden de wetenschappelijke  publicaties uitgebreid bij te houden. Al onze  artikelen worden door een scala van onafhankelijke referenten gereviewed. De vertrouwde kwaliteit en transparantie houden we hoog. Het is in het belang van patiënten dat artsen en apothekers objectief geïnformeerd worden over de onderzoeken naar werkzaamheid en bijwerkingen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en zo zelf tot een oordeel kunnen komen.

Navigatie Het Gebu krijgt een andere vorm met meer gebruikersgemak. De digitale vernieuwing gaat het mogelijk maken nieuwe artikelen  op meer manieren te lezen.
Zo willen we u van dienst zijn om snel een artikel te kunnen lezen op de essentie. Handig voor de arts of apotheker die in de praktijk werkt en snel op de hoogte wil zijn van de laatste stand van zaken. De lezer die meer wil weten kan meer informatie vinden bij een artikel, zoals over de methodologische  kanten van de onderzoeken die we bespreken. Het Gebu bestaat 51 jaar en heeft een uitgebreid archief wat als naslagwerk toegankelijk blijft. De vindbaarheid daarvan wordt vergroot door een uitgebreidere zoekfunctie.
Hierbij nodigen we lezers uit onderwerpen aan te dragen. Misschien kunt u ons (ook) op andere wijze helpen met uw expertise.dokter i want you