Over het Ge-Bu, najaar 2019

Kerstboomstructuur Ge-Bu artikelen?

Het is u als lezer vast opgevallen dat de opzet en opmaak van de Ge-Bu-artikelen veranderen. Tegenwoordig proberen we zoveel mogelijk te starten met de belangrijkste boodschap: een narratieve samenvatting, die meteen gevolgd wordt door de zogenoemde ‘Ge-Bu Plaatsbepaling’ met informatie over de mogelijke impact van het artikel voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Hierna volgt in de tekst verdere detaillering en een geleidelijke overgang naar meer achtergrondinformatie over het onderwerp. Een dergelijke tekststructuur is herkenbaar als een naar de basis breder wordende ‘kerstboom’ met een aandacht trekkende ‘piek’ in de top. Eerder was de tekststructuur meer een ‘omgekeerde kerstboom’ die op zijn ‘piek’ staat. Pas in de beschouwende slotparagraaf of conclusieparagraaf kwam het ‘punt’ waar het in het artikel om draaide, na uitgebreide inleiding en veel informatie over opzet en onderzoeksresultaten. Dit is de gebruikelijke standaard bij wetenschappelijke artikelen.

Digitale teksten, dus andere schrijfstijl

De Gebu-lezer (maandelijks ca. 50.000) leest digitaal. Deze ‘scrolt’, ‘swipt’, ‘clickt’ op ‘tooltips’ en ‘links’, op smartphone, tablet, laptop of computer. De nieuwe schrijfstijl is daarvoor meer geschikt. Met behoud van de wetenschappelijke Ge-Bu-kwaliteit leidt dit ‘nieuwe schrijven’ tot een betere (digitale) leesbaarheid, zo merken we aan de vele positieve reacties. 

Behoud van wetenschappelijke kwaliteit

Elk artikel kent nog steeds een uitgebreide reviewronde, met vaak 10 tot 15 referenten. Het commentaar van deze referenten wordt uitgebreid gewikt en gewogen door auteur, Redactieteam en de Redactiecommissie, bestaande uit wetenschappelijk onderlegde zorgprofessionals (‘werkwijze Ge-Bu’ https://www.ge-bu.nl/over-gebu/doel-en-werkwijze). Als dit van toepassing is, wordt de producent van een specifiek besproken geneesmiddel of medisch hulpmiddel gevraagd als referent commentaar te leveren op het manuscript. Het proces kan op deze manier soms 5 tot 6 maanden duren. Het doel bij dit alles: kwaliteit.

Ook schrijven over medische hulpmiddelen

We publiceren tegenwoordig, behalve over geneesmiddelen, steeds vaker over medische hulpmiddelen, zoals anticonceptieve spiraaltjes, foamverbanden en apps. De minister van VWS, die financieel mogelijk maakt dat het Ge-Bu volledig onafhankelijk van commerciële en andere betrokken partijen kan functioneren, vindt dat hierover publiceren ook tot ons takenpakket behoort. Wetenschappelijk onderzoek over medische hulpmiddelen is echter schaars. Mede daardoor kan de productie van een goed Ge-Bu-artikel erover extra moeite en tijd kosten. 

Vindbaar zijn

Ge-Bu-informatie moet makkelijk vindbaar en beschikbaar zijn. Hier valt nog een verbeterslag te maken, zowel in de digitale als in de reële wereld. Want het is opmerkelijk dat in 2019 de verslavende opioïden en de cardiovasculaire risico’s van het relatief nieuwe anti-jichtmiddel febuxostat opeens actuele items zijn, terwijl Ge-Bu-informatie erover in 2017 (https://www.ge-bu.nl/artikel/overmatig-gebruik-van-opioiden) en 2018 (https://www.ge-bu.nl/artikel/cardiovasculaire-veiligheid-van-febuxostat) al ruimschoots voor handen was.

Onveranderd doel

De nieuwe schrijfstijl, het intensieve productieproces en een goede vindbaarheid dienen het onveranderde Ge-Bu-doel: het stimuleren van het rationeel gebruik van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen onder artsen, apothekers en ondersteunende disciplines, zoals praktijkondersteuners en gespecialiseerde verpleegkundigen. En onder hen die daarvoor in opleiding zijn.

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2020

Met deze wens had dit editorial natuurlijk moeten beginnen, als ‘piek’ op de bedoelde denkbeeldige kerstboom. Het is de belangrijkste boodschap!

Mede namens het Redactieteam, Hein Janssens, hoofdredacteur

Auteurs

  • dr Hein J.E.M. Janssens, huisarts Stichting Geneesmiddelenbulletin, Utrecht
    Huisartsenpraktijk Geuzenwaard, Lobith
    Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen