Over het Ge-Bu, eind 2018

De tijd dat artsen en apothekers het Geneesmiddelenbulletin thuis nog gratis als gedrukt tijdschrift via de brievenbus op hun deurmat kregen, ligt inmiddels bijna een jaar achter ons. Het ministerie van VWS (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport) wilde hiervan af en vroeg ons het tijdschrift te digitaliseren en online maximaal toegankelijk te maken voor alle Nederlandse zorgverleners betrokken bij het voorschrijven van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Mede omdat het bestaan van het bulletin volledig afhankelijk is van VWS-gelden zijn we hiermee voortvarend aan de slag gegaan met behoud van onvoorwaardelijke onafhankelijkheid ten opzichte van de farmaceutische industrie en producenten van medische hulpmiddelen. Overigens bleek en blijkt het via een website produceren van goed leesbare en makkelijk vindbare artikelen, wel of niet in de vorm van een onlinetijdschrift, geen sinecure. Transitie van papier naar digitaal is immers niet automatisch besparend wat betreft tijd, inspanning en geld. Intussen is er een product ontstaan waarmee veel mogelijk is en nog zoveel meer kan. En gelukkig merken onze lezers dat ook, gezien de vele positieve reacties uit ons eerste lezersonderzoek. We verwachten hiermee te voldoen aan wat VWS voor ogen had bij digitaliseren van het papieren Geneesmiddelenbulletin, inmiddels Ge-Bu genaamd. 

Anderzijds zijn er nog steeds mensen die het in handen hebben van een ‘hard’ bulletin missen. Weer anderen moesten nog maar zien wat of er van het Ge-Bu over zou blijven na het verlies van de gratis papieren versie. Maar, na een inspannend voorjaar en zomer kunnen we melding maken van een vruchtrijke ‘digitale oogst’. Het aantal Ge-Bu-abonnees geteld op basis van aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief NU in het Ge-Bu nadert de 6600. We streven naar minimaal het dubbele aantal, ook door potentiële lezers en belanghebbenden te blijven aansporen zich via onze website aan te melden. Gedrukt blijven we ook nog in beeld, o.a. met een papieren versie van NU in het Ge-Bu. In een oplage van ca. 50.000 is deze met enige regelmaat gratis beschikbaar voor de abonnees van Medisch Contact en het Pharmaceutisch Weekblad. NU in het Ge-Bu  toont (gedrukt en digitaal) kort, op een lezersvriendelijke manier de belangrijkste informatie over de recent op de Ge-Bu-website gepubliceerde artikelen.

Nederlandse artsen en apothekers (en zij die daarvoor in opleiding zijn) te blijven voorzien van onafhankelijke informatie over de rationele toepassing van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, blijft voor ons als gedreven redactieteam een geweldige uitdaging. In het bijzonder spitten we hiervoor vele wetenschappelijke publicaties door, vaak tot in het kleinste detail, op zoek naar echt bewezen klinisch nut. En dat is vaak niet wat de farmaceutische industrie of wetenschappelijke onderzoekers als nuttige resultaten presenteren. Nee, de belangrijkste uitkomst is: wat heeft de patiënt er werkelijk aan! Wat schiet deze ermee op. In samenwerking met interne en externe auteurs proberen we daarna voor de lezer goed toegankelijke artikelen te maken, die door een ploeg van 20 tot 30 referenten van kritisch commentaar worden voorzien.

Tot slot, de verschillende nieuwe mensen die we bereid hebben gevonden plaats te nemen in de Wetenschappelijke Adviesraad, hulp bij uitbreiding van de vele mogelijkheden van de huidige digitale omgeving en de binnenkort te lanceren geheel nieuwe Ge-Bu-app zijn nieuwe voedingstof voor onze gedrevenheid. We blijven zoeken naar meer digitale mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van links op websites die veel bezocht worden door artsen, apothekers en andere betrokkenen. Op die manier hopen we het Ge-Bu net als voorheen bij zoveel mogelijk potentiële lezers op de denkbeeldige deurmat te krijgen.

Het redactieteam wenst alle Ge-Bu-lezers prettige feestdagen!
Hein Janssens, hoofdredacteur/huisarts

Auteurs

  • dr H.J.E.M. Janssens