Over de laatste ontwikkelingen bij het Ge-Bu


De overgang van papier naar digitaal nadert zijn voltooiing. Website met gratis fulltext-artikelen draait op volle toeren. Ca. 5.000 lezers meldden zich aan via www.ge-bu.nl voor ‘NU-in-het-Ge-Bu’ met samenvattingen en links naar gepubliceerde artikelen. Het ad-interim-hoofdredacteurschap van Frans Helmerhorst zit er op. Vernieuwingen bij Wetenschappelijke adviesraad (WAR), Redactiecommissie en Redactieteam blijken inspirerend! Tot slot herdenkt het Ge-Bu het overlijden van Pim van Aken, bestuurslid vanaf 2009, en Jacques Baart, recent nog WAR-lid.

Het is voorjaar 2018. De geheel vernieuwde website van het Ge-Bu www.ge-bu.nl draait op volle toeren. Artikelen zijn met allerlei gebruikersvriendelijke digitale knoppen simpel online te lezen, maar ook als PDF-bestand te downloaden of af te drukken. Meer dan 5.000 lezers hebben zich intussen via www.ge-bu.nl aangemeld voor de gratis digitale nieuwsbrief ‘NU-in-het-Ge-Bu’. In deze per email verstuurde brief staan korte samenvattingen van alle recent gepubliceerde artikelen met directe links naar het volledige artikel. Lezers van het Medisch Contact en het Pharmaceutisch Weekblad ontvangen met enige regelmaat een papieren versie van ‘NU-in-het-Ge-Bu’. Meer inspirerende betrokkenheid van de Wetenschappelijke Adviesraad en de personele vernieuwingen bij Redactiecommissie en Redactieteam zijn de moeite van het vermelden waard. Al bij al hopen en verwachten we op deze manier het Ge-Bu als tijdschrift met zijn onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen als gratis toegankelijk medium te behouden en verder uit te bouwen. We streven hierbij naar maximale bekendheid onder onze doelgroep: alle artsen en apothekers in Nederland en zij die hiervoor in opleiding zijn. Medische studenten, bijvoorbeeld, lijken weinig weet te hebben van het bestaan van het Ge-Bu, terwijl anderen het Ge-Bu met haar uitgebreide archief juist wel weten te vinden voor nascholingen, presentaties en publicaties.

De overgang van papier naar digitaal is bijna voltooid, ook mede dankzij de inzet van velen achter de schermen. Als Redactieteam zijn we er erg tevreden mee. Het realiseren van een eenduidige digitale opmaak vergt nog wel wat extra inspanningen. Kleine veranderingen wat betreft de lay-out sluiten we in de komende tijd niet uit.

Al die nieuwe ontwikkelingen maakten dat we misschien in gebreke zijn gebleven om aandacht te geven aan een aantal meer persoonlijke aangelegenheden. Het is geen excuus, maar een verklaring. Graag willen we in dit verband nog een moment stil staan bij het overlijden van Pim van Aken op 6 maart na een kort ziekbed. Pim was tot voor hij ziek werd vanaf 2009 lid van het bestuur, laatstelijk als secretaris. Ook aandacht voor Jacques Baart, die 19 maart plots overleed, nadat hij nog maar net als kaakchirurg afscheid had genomen van de Wetenschappelijke Adviesraad. Wij zullen hun toewijding aan het Ge-Bu niet vergeten.

Traditiegetrouw worden we aan het begin van het jaar alle auteurs en referenten bedankt voor hun bijdragen aan het Ge-Bu van het afgelopen jaar. Dat is er helaas ook bij ingeschoten. Zonder hun inspanning is het realiseren van een tijdschrift als het Ge-Bu onmogelijk! Dus, u allen alsnog hartelijk dank!

Dank ook aan Frans Helmerhorst, die gestopt is als hoofdredacteur ad interim. Hij heeft bergen werk verzet inhoudelijk, maar met name ook organisatorisch. We zijn blij met zijn bereidheid om nog enkele maanden als ‘klusjesman’ aan te blijven. Welkom aan Sanne van der Heijden, apotheker, die begonnen is als redacteur met als eerste aandachtsveld medische hulpmiddelen, en welkom aan de nieuwe leden van de Redactiecommissie Feikje van Stiphout, in opleiding tot internist met differentiatie ouderengeneeskunde en klinische farmacologie, Melvin Lafeber, internist in opleiding met differentiatie vasculaire geneeskunde en klinische farmacologie, en Lisanne Krens, ziekenhuisapotheker. Als laatste een felicitatie voor Boris van Wijk, apotheker, die als nieuwe voorzitter van de Redactiecommissie is benoemd.

Het Ge-Bu is meer dan 50 jaar jong door onafhankelijk te blijven van de farmaceutische industrie en producenten van medische hulpmiddelen. Met alleen de Nederlandse overheid als sponsor en een beperkt aantal betaalde abonnementen blijft dit haalbaar, zeker met de onophoudelijk inspirerende inbreng van hooggekwalificeerde personen in Bestuur, Wetenschappelijke Adviesraad, Redactiecommissie en Redactieteam. De toekomst ziet er goed uit!

Het voorjaar loopt op zijn eind. De zomer kan beginnen!

Namens het Redactieteam,
Hein Janssens, hoofdredacteur

Auteurs

  • dr H.J.E.M. Janssens