Oseltamivir: cardiale en visuele afwijkingen

Bij het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) komen vaak bijwerkingen voor, maar deze zijn in het algemeen niet ernstig van aard. Het vaakst komen misselijkheid, braken en buikpijn voor. Bij langer durend gebruik komen pijn, rinorroe en infecties van de bovenste luchtwegen voor. Bij kinderen komen vooral braken, buikpijn, neusbloedingen, ooraandoeningen en conjunctivitis voor (Gebu 2005; 39: 133-135). Er kunnen echter ook ernstiger bijwerkingen optreden, zoals neuropsychiatrische in de vorm van automutilatie, delier en verwarring (Gebu 2007; 41: 43). Soms kunnen deze neuropsychiatrische bijwerkingen fataal zijn (Gebu 2008; 42: 87).
In ons Franse zusterblad La Revue Prescrire is een publicatie verschenen over cardiale en visuele bijwerkingen van oseltamivir.1 Nadat La Revue Prescrire informatie had gevraagd over cardiale en visuele bijwerkingen van het antivirale middel oseltamivir aan de European Medicines Agency (EMEA), is deze met een rapport hierover verschenen.
Tussen 2002 en 2006 heeft de fabrikant van oseltamivir 15 meldingen gekregen van diplopie, waaronder vier ernstige gevallen, en 20 meldingen van andere visuele afwijkingen, waaronder drie ernstige. De fabrikant gaf verder geen details prijs.
Gedurende dezelfde periode waren aan de fabrikant cardiale afwijkingen gemeld: zes meldingen van ernstig atriumfibrilleren, 35 meldingen van palpitaties en acht meldingen van ventriculaire en supraventriculaire tachycardie.
Ons Franse zusterblad besluit met de opmerking dat deze bijwerkingen, gevoegd bij de bekende psychiatrische, dermatologische en gastro-intestinale effecten van oseltamivir, zijn zeer beperkte rol bij de preventie of behandeling van influenza verder reduceren.1
Bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb zijn tot nu toe drie meldingen van oogafwijkingen gedaan: één betrof blindheid, één een rood oog en één een droog oog. Er zijn geen hartritmestoornissen gemeld.

<hr />


1. Oséltamivir: troubles visuels et cardiaques. Rev Prescrire 2009; 29: 107 en 2009; 29: 476.

Auteurs

  • dr D. Bijl