Orale remedia laxantes


Defecatie en obstipatie
Laxerende stoffen
Stoffen die voornamelijk fysisch werken
Farmacologisch actieve stoffen
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Overzichtstabel 'Laxerende farmaca (orale toepassing)'

Trefwoorden: laxantia, obstipatie, bijwerkingen

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF