Orale anticoagulantia


Inleiding
Werkingsmechanisme
Werkingsduur
Bijwerkingen
Het omgaan met anticoagulantia
Orale anticoagulantia + andere geneesmiddelen
Indicaties
Contra-indicaties
Keuze van het preparaat

Trefwoorden: orale anticoagulantia, pre-en postoperatief gebruik, myocardinfarct, decompensatio cordis, manifeste veneuze trombose, longembolie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF