Onder invloed: Het samenspel van industrie, tijdschriften, en registratieautoriteiten


Copyright 2016 From Lisa Cosgrove Ph.D., Steven Vannoy Ph.D., Barbara Mintzes Ph.D. & Allen F. Shaughnessy Pharm. D., M. Med.Ed. (2016) Under the Influence: The Interplay among Industry, Publishing, and Drug Regulation. Accountability in Research: Policies and Quality Assurance 23 (5): 257-279. DOI: 10.1080/08989621.2016.1153971 Reproduced by permission of Taylor & Francis, LLC (http://www.tandfonline.com).

CME-toets 
Bij de hoofdartikelen horen geaccrediteerde toetsvragen
(i.s.m. NTvG CME).
Maak toets


De relaties tussen universiteiten, publicatie-industrie en de farmaceutische industrie faciliteren commerciële bias bij het verkrijgen, interpreteren en presenteren van gegevens over de werkzaamheid en bijwerkingen van geneesmiddelen aan de registratieautoriteiten en voorschrijvers. Met een kritische beschouwing van gepubliceerde en niet-gepubliceerde onderzoeken die zijn aangeboden aan de Food and Drug Administration (FDA) en de European Medicines Agency (EMA) ten behoeve van de registratie van een nieuw antidepressivum, vortioxetine, wordt een casus gepresenteerd van het ’ghost-management’ bij het proces van informatieoverdracht. De huidige geaccepteerde praktijk ondermijnt de waarborgen van de registratieautoriteit die zijn bedoeld om het publiek te beschermen tegen niet-veilige of onwerkzame geneesmiddelen. De beïnvloedingseconomie die bewust of onbewust evidence biased, in plaats van evidence based, geneeskunde produceert wordt geïdentificeerd. Dit is een eenvoudig verhaal over financiële belangenverstrengelingen bij auteurs, maar een complex verhaal van ghost-management van het gehele proces om een geneesmiddel op de markt te brengen. Deze casus toont dat de zwakte van het registratieproces leidt tot keuzen voor onderzoekopzetten en manieren van rapporteren waardoor marginale geneesmiddelen nieuw lijken, werkzamer en veiliger dan ze in werkelijkheid zijn. Ook toont dit hoe de selectieve en niet-gebalanceerde rapportage van gegevens uit klinisch onderzoek in medische tijdschriften leidt tot de marketing van dure me too’s met een twijfelachtige balans van werkzaamheid en veiligheid. Afgesloten wordt met oplossingen om deze beïnvloedingseconomie te neutraliseren.

Het originele artikel kunt u via deze link inzien: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cosgrove+Mintzes+2016


 1. Kesselheim AS, Wang B, Studdert DM, Avorn J. Conflict of interest reporting by authors involved in promotion of off-label drug use: An analysis of journal disclosures. PLoS Med 2012; 9: e1001280.
 2. Lundh A, Sismondo S, Lexchin J, Busuioc OA, Bero L. Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database Syst Rev 2012: MR000033.
 3. Krimsky S. Science in the private interest : Has the lure of profits corrupted biomedical research? Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.
 4. Cosgrove L, Shaughnessy AF, Wheeler EE, Krimsky S, Peters SM, Freeman-Coppadge DJ, Lexchin JR. From caveat emptor to caveat venditor: Time to stop the influence of money on practice guideline development. J Eval Clin Pract 2014; 20: 809-812.
 5. Tereskerz PM, Hamric AB, Guterbock TM, Moreno JD. Prevalence of industry support and its relationship to research integrity. Account Res 2009; 16: 78-105.
 6. Sismondo S. Ghosts in the machine: Publication planning in the medical sciences. Soc Stud Sci 2009; 39: 171-198.
 7. Elliott K C. Scientific judgment and the limits of conflict-of-interest policies. Accountability in Research, 2008; 15: 1-29. doi:10.1080/08989620701783725
 8. Doucet M, Sismondo S. Evaluating solutions to sponsorship bias. Journal Of Medical Ethics, 2008; 34: 627-630.
 9. Fugh-Berman AJ. The haunting of medical journals: How ghostwriting sold "hrt". PLoS Med 2010; 7: e1000335.
 10. Healy D, Cattell D. Interface between authorship, industry and science in the domain of therapeutics. The British Journal Of Psychiatry: The Journal Of Mental Science, 2003; 183: 22-27.
 11. Jureidini JN, Mchenry LB. Conflicted medical journals and the failure of trust. Account Res 2011; 18: 45-54.
 12. Lacasse JR, Leo J. Ghostwriting at elite academic medical centers in the united states. PLoS Med 2010; 7: e1000230.
 13. Mchenry LB, Jureidini JN. Industry-sponsored ghostwriting in clinical trial reporting: A case study. Account Res 2008; 15: 152-167.
 14. Heres S, Davis J, Maino K, Jetzinger E, Kissling W, Leucht S. Why olanzapine beats risperidone, risperidone beats quetiapine, and quetiapine beats olanzapine: An exploratory analysis of head-to-head comparison studies of second-generation antipsychotics. Am J Psychiatry 2006; 163: 185-194.
 15. Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. N Engl J Med 2008; 358: 252-260.
 16. Garland EJ. Facing the evidence: Antidepressant treatment in children and adolescents. CMAJ 2004; 170: 489-491.
 17. Noury J le, Nardo JM, Healy D, Jureidini J, Raven M, Tufanaru C, et al. Restoring study 329: Efficacy and harms of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in adolescence. BMJ 2015; 351: h4320.
 18. Krimsky S. Do financial conflicts of interest bias research?: An inquiry into the “funding effect” hypothesis. Science, Technology & Human Values 2013; 38: 566-587.
 19. Resnik DB, Elliott KC. Taking financial relationships into account when assessing research. Account Res 2013; 20: 184-205.
 20. Meeker AS, Herink MC, Haxby DG, Hartung DM. The safety and efficacy of vortioxetine for acute treatment of major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Syst Rev 2015; 4: 21.
 21. Pae CU, Wang SM, Han C, Lee SJ, Patkar AA, Masand PS, et al. Vortioxetine: A meta-analysis of 12 short-term, randomized, placebo-controlled clinical trials for the treatment of major depressive disorder. J Psychiatry Neurosci 2015; 40: 174-186.
 22. European Medicines Agency. “Committee for Medicinal Products for Human Use. A Multinational, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose Ranging Study to Assess the Efficacy and Safety of Vortioxetine in Patients with Major Depressive Disorder. Described in: Brintellix (vortioxetine), Applicant: H Lundbeck A/S Assessment Report for an initial marketing authorisation application.” (2014): http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/ 002717/WC500159447.pdf
 23. Wang G, Gislum M, Fillipov G, Montgomery S. Comparison of vortioxetine versus venlafaxine XR in adults in Asia with major depressive disorder: A randomized, double-blind study. Current Medical Research & Opinion 2015; 31:785-794.
 24. Katona C, Hansen T, Olsen CK. A randomized, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced, fixed-dose study comparing the efficacy and safety of lu aa21004 in elderly patients with major depressive disorder. Int Clin Psychopharmacol 2012; 27: 215-223.
 25. Mahableshwarkar AR, Jacobsen PL, Chen Y. A randomized, double-blind trial of 2.5 mg and 5 mg vortioxetine (lu aa21004) versus placebo for 8 weeks in adults with major depressive disorder. Curr Med Res Opin 2013; 29: 217-226.
 26. Baldwin DS, Loft H, Dragheim M. A randomised, double-blind, placebo controlled, duloxetine-referenced, fixed-dose study of three dosages of lu aa21004 in acute treatment of major depressive disorder (mdd). Eur Neuropsychopharmacol 2012; 22: 482-491.
 27. Boulenger JP, Loft H, Olsen CK. Efficacy and safety of vortioxetine (lu aa21004), 15 and 20 mg/day: A randomized, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced study in the acute treatment of adult patients with major depressive disorder. Int Clin Psychopharmacol 2014; 29: 138-149.
 28. Mahableshwarkar AR, Jacobsen PL, Chen Y, Serenko M, Trivedi MH. A randomized, double-blind, duloxetine-referenced study comparing efficacy and tolerability of 2 fixed doses of vortioxetine in the acute treatment of adults with mdd. Psychopharmacology (Berl) 2015; 232: 2061-2070.
 29. Alvarez E, Perez V, Dragheim M, Loft H, Artigas, F. A double-blind, randomized, placebo-controlled, active reference study of lu aa21004 in patients with major depressive disorder. Int J Neuropsychopharmacol 2012; 15: 589-600.
 30. Jain R, Mahableshwarkar AR, Jacobsen PL, Chen Y, Thase ME. A randomized, double-blind, placebo-controlled 6-wk trial of the efficacy and tolerability of 5 mg vortioxetine in adults with major depressive disorder. Int J Neuropsychopharmacol 2013; 16: 313-321.
 31. Henigsberg N, Mahableshwarkar AR, Jacobsen P, Chen Y, Thase ME. A randomized, double-blind, placebo-controlled 8-week trial of the efficacy and tolerability of multiple doses of lu aa21004 in adults with major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2012; 73: 953-959.
 32. Mahableshwarkar AR, Jacobsen PL, Serenko M, Chen Y, Trivedi MH. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of 2 doses of vortioxetine in adults with major depressive disorder. The Journal of clinical psychiatry 2015; 76: 1-478. http://dx.doi.org/10.4088/JCP.14m09337
 33. Jacobsen PL, Mahableshwarkar AR, Serenko M, Chan S, Trivedi MH. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of vortioxetine 10 mg and 20 mg in adults with major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2015; 76: 575-582.
 34. Boulenger JP, Loft H, Florea I. A randomized clinical study of lu aa21004 in the prevention of relapse in patients with major depressive disorder. J Psychopharmacol 2012; 26: 1408-1416.
 35. Mcintyre RS, Lophaven S, Olsen CK. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of vortioxetine on cognitive function in depressed adults. Int J Neuropsychopharmacol 2014; 17: 1557-1567.
 36. Center for Drug Evaluation and Research. Medical reviews (s). Application Number: 204447Orig1s000 (2012). http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2013/204447orig1s000medr.pdf
 37. Higgins JPT, Green S, Cochrane Collaboration. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions Cochrane book series. Chichester, England ; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2008.
 38. Bero LA, Rennie D. Influences on the quality of published drug studies. Int J Technol Assess Health Care 1996; 12: 209-237.
 39. Loke YK, Mattishent K. If nothing happens, is everything all right? Distinguishing genuine reassurance from a false sense of security. CMAJ 2015; 187: 15-16.
 40. Shamoo AE. Adverse events reporting--the tip of an iceberg." Accountability In Research 2001; 8: 197-218.
 41. Lexchin J, Light DW. Commercial influence and the content of medical journals. BMJ 2006; 332: 1444-1447.
 42. Wisniewski SR, Rush AJ, Nierenberg AA, Gaynes BN, Warden D, Luther JF, et al. Can phase iii trial results of antidepressant medications be generalized to clinical practice? A star*d report. Am J Psychiatry 2009; 166, no 5: 599-607.
 43. Pereira TV, Horwitz RI, Ioannidis JP. Empirical evaluation of very large treatment effects of medical interventions. JAMA 2012; 308: 1676-1684.
 44. Borgerson K. Redundant, secretive, and isolated: When are clinical trials scientifically valid? Kennedy Inst Ethics J 2014; 24: 385-411.
 45. Kousar S, Wafai Z A, Wani MA, Jan T R, Andrabi K I. Clinical relevance of genetic polymorphism in CYP2C9 gene to pharmacodynamics and pharmacokinetics of phenytoin in epileptic patients: Validatory pharmacogenomic approach to pharmacovigilance. International Journal Of Clinical Pharmacology And Therapeutics 2015; 53, 504-516.
 46. Goodrx.com (2015) Brintellix. Available from: http://www.goodrx.com/brintellix (accessed 16 February 2015).
 47. Shnier A, Lexchin J, Mintzes B, Jutel A, Holloway K. Too few, too weak: conflict of interest policies at Canadian medical schools. Plos One 2013; 8: e68633.
 48. Hedgecoe A. A deviation from standard design? Clinical trials, research ethics committees, and the regulatory co-construction of organizational deviance. Social Studies of Science 2014; 44: 59-81.
 49. Lessig L. Foreword: “Institutional corruption” defined. The Journal of Law, Medicine & Ethics: A Journal of The American Society of Law, Medicine & Ethics 2013; 41: 553-555.
 50. Smith R. Medical journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies. PLoS Medicine 2005; 2: e138.
 51. Angell M. The truth about the drug companies. New York: Random House, 2004.
 52. Avorn J. Powerful medicines: The benefits, risks, and costs of prescription drugs. New York: Vintage Books, 2005. Revised Edition.
 53. Goldacre B. Bad pharma: How drug companies mislead doctors and harm patients. First American edition. ed. New York: Faber and Faber, Inc., an affiliate of Farrar, Straus and Giroux., 2013.
 54. Koenig F, Slattery J, Groves T, Lang T, Benjamini Y, Day S, Posch M. Sharing clinical trial data on patient level: opportunities and challenges. Biometrical Journal. Biometrische Zeitschrift, 2015; 57: 8-26.
 55. Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.cochrane-handbook.org.
 56. Elliott C. Pharma goes to the laundry: Public relations and the business of medical education. Hastings Cent Rep 2004; 34: 18-23.
 57. Baciu A, Stratton K, Burke SP (editors). The future of drug safety: protecting the health of the public. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press; 2006.
 58. Shaughnessy A F, Slawson D C. What happened to the valid POEMs? A survey of review articles on the treatment of type 2 diabetes. BMJ: British Medical Journal (International Edition), 2013; 327; 266.

Auteurs

 • Lisa Cosgrove et al.