Omgang met psychotrope stoffen


Verslaving
Verslaving als specifiek risico
Het effect
De stoffen
Verslavend vermogen van psychotrope stoffen
Psychotrope stoffen die in het geding zijn
Psychodysleptica
Pschoanaleptica
Psycholeptica
Overige stoffen
De gebruikers
Profylaxe en therapie

Trefwoorden: psychotrope stoffen, verslaving, abstinentiesyndroom, LSD, cannabis, cocaïne, analgetica

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF