Nr. 9 - 01 september 1992

  • De therapietrouw kan worden verbeterd

  • Formoterol (Foradil®) β2-sympathicomimeticum bij CARA
  • Ketorolac (Acular®) prostaglandine-synthetaseremmer

  • Vitamine A en teratogeniteit

  • Het Geneesmiddel Team

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF