Nr. 8 - augustus 1992

 • Farmacotherapie van chronisch hartfalen

 • Ibopamine (Inopamil®): dopamine-agonist met voornamelijk vaatverwijdende eigenschappen

 • Het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen signaleert:
  NCE uw speciale aandacht waard!
  Leverbeschadiging tijdens gebruik van itraconazol (Trisporal®)
  Ernstige psychische effecten bij kinderen bij gebruik van deptropine
  Jicht en gebruik van acetylsalicylzuur
  Steriele peritonitis bij peritoneale dialyse met vancomycine (Vancocin®, Vancomycine®)

 • Luieruitslag

 • Het is niet alles goud wat er blinkt

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF