Nr. 3 - maart 1993

 • De behandeling van hypertensie bij ouderen

 • Albendazol (Eskazole®) bij echinococcosis

 • Ethinylestradiol/gestodeen (Triodeen®, Tri-Minulet®) anticonceptivum

 • Hartritmestoornissen tijdens de behandeling met cisapride (Prepulsid®)
 • Verstoring van de menstruatie als bijwerking van NSAID's

 • Formularium magistrale receptuur

 • Morphini hydrochloridum/atropini sulfas injectievloeistoffen niet geregistreerd
 • Gouden pil 1992 uitgereikt

 • Prescriptiecijfers: wat en hoe?

 • Wijzigingen februari 1993

 • Wakker liggen van Tolvon®?

 • Richtlijn cytostatica
 • Adviezen voor farmacotherapie: rijke informatiebron voor FTO

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF