Nr. 12 - december 1995

 • De medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct

 • Fluvastatine (Canef®/Lescol®) cholesterolsyntheseremmer
 • Apraclonidine (Iopidine®) ondersteunende therapie bij chronisch glaucoom

 • Verapamil/trandolapril (Tarka®) nieuwe combinatie

 • Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen siganleert:
  Cardiovasculaire reacties van alfuzosine (Xatral®)
  Leverbeschadiging bij gebruik van claritromycine (Klacid®)
  Interactie tussen fibraten en cumarinederivaten

 • Eclampsie en magnesiumsulfaat

 • Het corrigeren van prescriptiecijfers: wel normaliseren, niet standaardiseren

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF