Nr. 12 - december 1993

 • De medicamenteuze behandeling van endometriose

 • Zolpidem (Stilnoct®) slaapmiddel
 • Lacidipine (Motens®) calciumantagonist

 • Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen signaleert:
  Verminderde werking orale anticonceptiva toegeschreven aan gelijktijdig gebruik van terbinafine (Lamisil®)
  Stijging leverenzymen tijdens gebruik heparine
  Cholestatische hepatitis door amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®)
  Nicotinell®-pleisters en huidafwijkingen

 • Wat is het nut van kaliumnitraat en strontiumchloride in tandpasta?

  Correctie
  Er had moeten staan dat Sensodyne F® kaliumnitraat en fluoride bevat i.p.v. strontiumchloride en fluoride. 


 • Hoestdranken met ipecacuanha obsoleet

 • Een systeem voor onderzoek naar effecten van geneesmiddelengebruik

  Precisering
  Deze tekst zou de indruk kunnen wekken dat alleen bij gebruik van astemizol en terfenadine een vier tot vijf keer zo hoge opnamefrequentie voor cardiale problemen bestaat. Dit geldt echter voor alle groepen H1-antihistaminica.


 • Recente wijzigingen

 • Toekomstmuziek
Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF