Nr. 10 - oktober 1995

  • Antidepressiva: is nieuw beter?

  • Clindamycine (Dalacin®) bij bacteriële vaginose
  • Formoterol (Foradil®) capsules met poeder voor inhalatie

  • Inperking indicatie ibopamine (Inopamil®)

  • Verlaagt foliumzuur ook het risico van schisis?
  • Oordruppels bij otitis media met trommelvliesperforatie en in operatieholten

  • Recente wijzigingen

  • Heroïne op recept

  • In Gebu 1995; 29: 106 (linkerkolom, 5de regel van onder) zijn per abuis twee percentages omgewisseld. De tekst moet luiden: 'In één van de al genoemde meta-analysen bleek de ernst en de frequentie van de bijwerkingen, gemeten aan het aantal patiënten dat de behandeling staakte, niet significant te verschillen tussen de tricyclische middelen, maprotiline, mianserine en trazodon enerzijds (18,8%) en de serotonine-heropnameremmers anderzijds (15,4%)(16).'

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF