Nr. 1 - januari 1995

  • Macroliden

  • Venlafaxine (Efexor®) antidepressivum

  • Nitrofurantoïne (Furabid®) nieuwe toedieningsvorm

  • Midazolam niet samen met ketoconazol of itraconazol
  • Yohimbe-extracten potentieel gevaarlijk

  • Europese geneesmiddelenregistratie van start

  • Merkwaardige receptuur

  • Gebruikersevaluatie Farmacotherapeutisch Kompas

  • Ontwikkeling voorschriften en kosten

  • Infusietechnieken bij pijnbehandeling thuis

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF