Nr. 1 - januari 1992

  • Oude of nieuwe 5-ASA-middelen bij inflammatoire darmziekten?

  • Remoxipride (Roxiam®): een nieuw neurolepticum

  • Onzekerheid over gelijkwaardigheid humane en dierlijke insuline

  • Stoppen met antihypertensiva in de huisartsenpraktijk

  • Bij jeuk geen antihistaminica op de huid

  • Streptokinase na hartinfarct: voordelen wegen op tegen gering risico

  • Een goede voorbereiding is het halve werk

  • De verleiding


  • De verpleging weet wel waar Abraham de mosterd haalt

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF